اخبار و اطلاعیه ها

برگزیده جشنواره شیخ بهایی


شرکت صدرا ماهان پارسیان به عنوان برگزیده جشنواره شیخ بهایی انتخاب و موفق به دریافت تندیس جشنواره از دستان رئیس محترم شد.
بازدید از غرفه شرکت صدرا ماهان پارسیان


گزارش بازدید استاندار محترم استان خرایان رضوی از غرفه شرکت صدرا ماهان پارسیان در حاشیه جشنواره علم تا عمل
برگزیده جشنواره علم تا عمل


شرکت صدرا ماهان پارسیان به عنوان برگزیده جشنواره علم تا عمل انتخال و موفق به دریافت تندیس جشنواره از دست رئیس محترم اتاق بازرگانی استان شد.